Pozvánka na valnou hromadu 2024

Vážení členové,

Dovolujeme si Vás pozvat na zasedání valné hromady,

která se bude konat v pátek 16. 2. 2024 v prostorách Sokolovny – Modrý salónek

od 17:45 hod – prezentace, 18:00 zahájení

Program:

1. Schválení programu jednání

2. Zpráva o hospodaření za rok 2023

3. Zpráva revizní komise za rok 2023

4. Zpráva o činnosti za rok 2023

5. Volba nového výboru

6. Volba revizní komise

7. Návrh a schválení organizace brigád a správy kurtů 2024

8. Návrh a schválení činnosti 2024

9. Návrh a schválení rozpočtu pro rok 2024

10.Návrh a schválení členských příspěvků 2024

11.Diskuze

12.Závěr

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.