Pozvánka na zasedání valné hromady spolku LTC Velen Boskovice, z. s.

Vážení členové,
Dovolujeme si Vás pozvat na zasedání valné hromady, která se bude konat ve středu 1. 3. 2023 v prostorách restaurace Špejchar (Fáberka) od 18:15 hod – prezentace, 18:30 zahájení.

Program:

  1. Schválení programu jednání
  2. Zpráva o hospodaření za rok 2022
  3. Zpráva revizní komise za rok 2022
  4. Zpráva o činnosti za rok 2022
  5. Návrh a schválení organizace brigád a správy kurtů 2023
  6. Návrh a schválení činnost 2023
  7. Návrh a schválení rozpočtu pro rok 2023
  8. Návrh a schválení členských příspěvků pro rok 2023
  9. Diskuze
  10. Závěr

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.