Pozvánka na schůzi – jaro 2022

Pozvánka na zasedání valné hromady spolku LTC Velen Boskovice,z.s.

Vážení členové,
dovolujeme si Vás pozvat na zasedání valné hromady,
které se bude konat dne 24.3. 2022
v prostorách Sokolovny – Modrý salonek

od 17:45 hod – prezence
18 hod – zahájení

Program:
1. Schválení programu jednání ;

2. Zpráva revizní komise za rok 2021;

3. Schválení návrhu principu organizace brigád pro následující období
(návrh bude členům zaslán do 18.3.);

4. Schválení principů organizace správy kurtů pro následující období
(možné ideové návrh/y řešení budou členům zaslány do 18.3.);

5. Schválení výše nákladů pro rok 2022
(hospodaření spolku 2021-položkově bude členům zasláno do 18.3.);

6. Návrh a schválení výše členských příspěvků pro rok 2022;

7. Přijetí usnesení k problematice případného převodu kurtů na město;

8. Diskuze;

9. Závěr

Poznámka.
Pokud je zájem o informace týkající se výsledků soutěže družstev mládeže a dospělých, máte možnost shlédnout výsledkové listiny na www.cztenis.cz.

V Boskovicích,7.3.2022                                          výbor LTC Velen Boskovice


Komentáře jsou uzavřeny.