POZVÁNKA na zasedání valné hromady

Pozvánka na zasedání valné hromady spolku LTC Velen Boskovice,z.s.

Vážení členové,
dovolujeme si Vás pozvat na zasedání valné hromady,
které se bude konat dne 6.3.2020
v prostorách Sokolovny – klubovna Sokola

od 17:45 hod – prezence
18 hod – zahájení

Program:
1.Schválení programu jednání
2.Volba volební komise
3.Zpráva výkonného výboru o činnosti a hospodaření klubu za rok 2019
4.Zpráva revizní komise za rok 2019
5.Volba členů výkonného výboru a revizní komise
6.Plán činnosti na rok 2020,bude-li mít předsedající výbor mandát
7.Diskuze
8.Usnesení
9.Závěr

Jde o zasedání VH, které bude volební, věříme proto ve Vaši bohatou účast.

Členy spolku starší 18-ti let pak žádám o zvážení kandidatury do výboru, resp. revizní komise.

Volba proběhne následovně :

  1. zájemci o činnost ve výboru, resp. revizní komisi se zapíší u prezence do připraveného seznamu, který bude následně přepsán na tabuli;
  2. u prezence obdrží každý z přítomných členů spolku volební lístek, na který v průběhu schůze, napíše seznam preferovaných kandidátů – min.1,max.5;
  3. dle harmonogramu schůze sčítací komise ukončí hlasování a provede součet hlasů, následně předseda komise zveřejní výsledky hlasování;

V případě,kdy počet kandidátů bude stejný jako počet členů výboru, či revizní komise, bude upuštěno od výše popsaného způsobu voleb a bude volen výbor, resp. revizní komise jako celek.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.